ikke som hverken

Ikke-brugernes oplevelse af museer

For at forstå, hvorfor museerne ikke opleves som rele-
vante af ikke-brugerne, er det værd at se nærmere på
ikke-brugernes opfattelse af museer.
De ord, som ikke-brugerne mener, beskriver et museum
bedst, er ordene lærerigt, spændende og kedelig. Deri-
mod opfattes museerne ikke som hverken ekskluderende,
uvedkommende, krævende eller et sted, der får en til at
føle sig dum. Til trods for at museerne ikke opfattes som
værende relevante af ikke-brugerne, er deres overordnede
billede af museer altså overvejende positivt.

De kortuddannede ikke-brugeres opfattelse af museer
ligger de feste steder tæt op ad tilkendegivelserne blandt
alle ikke-brugere. Dog fnder de kortuddannede i mindre
grad, at et museum er lærerigt.

Der er kun mindre variationer mellem de kortuddanne-
de og alle ikke-brugere, når det gælder barrierer i forhold

til at bruge museer. Derimod er der forskelle mellem
mænd og kvinder. Mænd tilkendegiver i højere grad end
kvinder, at de prioriterer andre oplevelser. Fordelingen
er henholdsvis 59% og 53%. Omvendt giver kvinder i
højere grad end mænd udtryk for, at det er for dyrt, hvor
fordelingen er henholdsvis 28% og 18%.

De, der ikke kender nogen, som vil med dem på mu-
seum, bor i større udstrækning alene uden en partner
(49%). Den tilsvarende andel blandt alle ikke-brugere er
38%. For denne gruppe handler det derfor i mindre ud-
strækning om, at de prioriterer andre oplevelser (46%).

2 kommentarer til “ikke som hverken”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.