generation er museernes

bevarer afsender- og ekspertrollen, så derfor vil balancen kunne skabes ved at gøre brug af de fire for-
skellige interaktionsformer. Den digitale generation er museernes fremtidige fundament, og derfor bør

museerne vide, hvad der karakteriserer disse brugere og benytte denne viden til at kommunikere ef-
fektivt til dem samt udvikle relevante museumsoplevelser, så brugerne i fremtiden også vil benytte

museerne. Jeg har forsøgt at bidrage med en udvidet segmentbeskrivelse af disse fremtidens brugere,
som kan kendetegnes ud fra følgende karakteristika
Den digitale generation:
 Multitasker
 Samarbejder
 Organiserer
 Leger
 Deltager
 Er innovative
 Er selvstændige
 Er kritiske
 Er reflekterende
 Er nysgerrige.

Disse karakteristika svarer i høj grad til de egenskaber, som Web 2.0 kan facilitere – man kunne argu-
mentere for, at denne generation i højere grad er blevet formet af teknologideterminismen end af den

generelle samfundsudvikling. De har selv assimileret teknologierne og er opvokset i dette kommunika-
tionsunivers, hvor kommunikation lige så vel kan foregå digitalt som mundtligt. Endvidere er de vant

til et samfund, der baserer sig mere og mere på interpersonelle relationer, og derfor er det naturligt at

deltage i fællesskabet på lige fod med alle andre. Hvis museerne skal kunne imødekomme denne gene-
rations forventninger, må de justere deres kommunikation og didaktiske udvikling af oplevelser i for-
hold til følgende principper

Museerne:
 Slut med ”one size fits all” kommunikation
 Differentierede oplevelser og perspektiver
 Brugerinddragelse og mulighed for social og individuel interaktion
 Åbenhed og ærlighed – brugerne værdsætter gennemsigtighed og integritet
 Dialog frem for monolog
 Lyt til brugerne og lær af dem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.