børn og muligheden

kerneydelser og services er mindre variationer mellem de
to grupper. Der, hvor de 25% mindst tilfredse særligt er
mere kritiske end de 25% mest tilfredse, er i forhold til
brugeroplevelsen for børn og muligheden for at deltage
aktivt samt formidling via digitale medier.
Udstillingerne har størst betydning for
museumsoplevelsen

En nærmere statistisk analyse af brugernes vurderinger
viser, hvilken betydning de enkelte kerneydelser og ser-
vices har for den samlede museumsoplevelse. Analysen
viser det samme som i 2017. Udstillingerne har markant
størst betydning for vurderingen af museumsbesøget.
Udstillingerne og dermed det faglige indhold er altså
afgørende for den samlede museumsoplevelse, mens alt
det andet rundt om er med til at skabe en ramme om-
kring besøget. Hvis udstillingen vurderes lavt, trækker
det dermed ned i den samlede vurdering af museumsop-
levelsen. Udstillingens betydning er særlig udtalt på
kunstmuseerne.

Også i 2018 sætter undersøgelsen fo-
kus på brugernes motivation og læ-
ringsadfærd – altså hvorfor brugerne
kommer på museerne, og hvordan
de bruger museerne. Motivation er
beskrevet på tværs af brugere med
bopæl i Danmark og udlandet.

2 kommentarer til “børn og muligheden”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.