blive en underskudsforretning

o Aftalen har først og fremmest fokus på at løse det såkaldte samspilsproblem, som betyder, at pensionsopsparing for en stor gruppe kan blive en underskudsforretning. Det sker, fordi udbetalingerne vil blive modregnet i offentlige pensionsydelser.
§ Det er aftalt, at danskerne fra fem år før folkepensionsalderen kan indbetale op til 50.000 kr. årligt efter skat på en aldersopsparing, når ændringerne er fuldt indfaset i 2023.
§ Da udbetalingerne fra en aldersopsparing ikke bliver modregnet i offentlige pensionsydelser, undgås samspilsproblemet dermed i slutningen af arbejdslivet, hvor det ellers er størst.

o Med henblik på at øge afkastet af pensionsopsparing igennem hele arbejdslivet bliver der endvidere afsat en pulje på 2,4 mia. kr. fuldt indfaset til at lette skatten på pensionsindbetalinger.
o Aftalen får taget hul på at løse de samspilsproblemer, som gør, at det for flere ikke har kunnet betale sig at spare op til pension. Med målretning af aldersopsparingen sikrer vi, at folk får større tilskyndelse til pensionsopsparing i den periode af arbejdslivet, hvor samspilsproblemet er størst.
o Med aftalen vil regeringen og Dansk Folkeparti belønne dem, der bliver et par ekstra år på arbejdsmarkedet i stedet for at trække sig tilbage så snart det er muligt. Derfor bliver det muligt skattefrit at få udbetalt sine efterlønsbidrag, mod at man frasiger sig muligheden for at gå på efterløn.

o Samtidig bliver det mere fleksibelt end i dag at få udbetalt sin folkepension på et senere tidspunkt, hvis man vælger at arbejde efter folkepensionsalderen. Det betyder, at den enkelte selv kan vælge, om den udskudte pension skal udbetales som et engangsbeløb eller over en længere periode.
o Som en del af aftalen ændrer man også bopælskravene for at optjene ret til fuld folkepension, ældrecheck og førtidspension. Fremadrettet skal man have boet 9/10 af perioden fra det fyldte 15. år til folke/førtidspensionsalderen i riget (Danmark, Grønland eller Færøerne) for at have ret til de fulde ydelser.

4 kommentarer til “blive en underskudsforretning”

  1. Has anyone tried either pair? I really wanted to know the differences. I really love the red lip gloss on me but I find it looks similar to the fenty heat gloss from pics I see online. The luxury of a personal shopper service, with the convenience of shopping online. Keep updated on the latest news. Or view popular products Get minty this summer with this green metallic shine that’s bound to make your friends green with envy. Loaded with stardust, this long-lasting gloss is the ideal dupe for the Fenty Single item. Rihanna is expanding the Fenty Beauty family with a new addition, Slip Shine lipstick. Arriving in 10 shades, Slip Shine’s semi-sheer, moisturizing formula applies in one swipe and is suited for everyday wear — or rather, your Zoom meetings, happy hours, and dates.
    http://www.snowave.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=53366
    SALE EXTENDED рџ¤Ќ GET YOUR FIRST BOX WORTH $150 FOR $10 | CODE: HEART For those who love to experiment with makeup, Boxycharm stocks a massive supply of beauty favorites, including Too Faced, MAC and the list goes on. The brand also adds in a few haircare and skincare products for extra measure. Unlike other beauty boxes, this one actually gives you five full-sized items, letting you hand select one each month. Latest in Beauty are different to other beauty subscription boxes in that you can choose how many products you want a month and what those products are from a specially curated list of top beauty brands. Although slightly more expensive at £15 per month for 3 products, we do appreciate the luxury of being able to select exactly what we want each month. If subscription services aren’t for you then check out the collection boxes on Latest in Beauty where you know exactly the products you’re getting and how much they are for a one off fee!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.