nogle af resultaterne ud hvis

For Ældre området har Ven fået gennemført mange vigtige forbedringer de seneste år samt iværksat mange programmer som stadig skal vise deres fulde virkning, –
(Johan, forneden er den liste som Ven viser på deres hjemmeside vedr.

Ældre (den hedder Sundhed og Ældre, men jeg har barberet den for ”Sundhed”: listen kan bruges som huskeliste når det er godt at minde folk om hvad der allerede er iværksat, du kan evt. selv smide nogle af resultaterne ud hvis de ikke er relevante for dig.
Vedrørende din prioritet med Ældre,- kan du tilføje mere vægt på de enkelte områder eller tilføje nye initiativer,- men husk at anføre et par af de væsentlige initiativer som allerede er sat i gang når der diskuteres Ældre (listen forneden)

o Ældre området – (Resultats-listen fra Ven)
o Flere penge til sundhed og ældre
Ven prioriterer sundhedsvæsenet. Siden valget i 2015 er sundhedsvæsenet samlet set blevet løftet med 5,5 mia. kr., og ældreplejen er blevet løftet med 2 mia. kr. om året.
o Bedre patientrettigheder
Regeringen har genindført behandlingsgarantien på 30 dage, som den socialdemokratiske regering forringede. Samtidig har regeringen givet patienterne en ny ret til hurtig udredning. Det giver den enkelte patient et værn mod lange ventelister.
o Demenshandlingsplan
Regeringen har sammen med alle partier på nær Enhedslisten indgået en ny national demenshandlingsplan. Det skal være med til at gøre Danmark til et mere demensvenligt land i 2025. Til det formål er der afsat 470 mio. kr. frem mod 2019.
o Klippekort for ældre plejehjemsbeboere
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti afsat 380 mio. kr. årligt til en klippekortsordning til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Klippekortet er beboernes tid, og de skal selv bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant eller hjælp til at kunne være vært for familie og venner. Det giver selvbestemmelse og værdighed.
o Nye køkkener på plejehjemmene
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti afsat 425 mio. kr. til etablering eller genetablering af køkkener på plejehjemmene. Det betyder nu, at 14.000 ældre på næsten 800 plejehjem hver dag får glæde af duften af mere frisklavet mad.
o Frit valg på ældreområdet
Med finansloven 2018 er der startet en ny forsøgsordning for frit valg på ældreområdet i perioden 2018-2021, der kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice.
o Handlingsplan for den ældre medicinske patient

4 kommentarer til “nogle af resultaterne ud hvis”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.