Haveforeningen Rosenbækken

På disse Rosenbækkens sider kan du finde informationer om alt det, der sker i vores haveforening. Hvad enten du er kommende havelejer eller allerede er medlem, så er der noget for dig.

Haveforeningen Rosenbækken er en dejlig velorganiseret kolonihaveforening beliggende i det syd vestligste af Bolbro op mod det dyrskuepladsen område ved Bolbro. Der er 182 dejlige haver til udlejning i størrelser fra ca. 380 m2 til ca. 495 m2. Haveforeningen blev stiftet den 25 april 1937 under navnet "Rosenbækken og Allerede i august 1937 blev der udlagt 80 og et foreningshus, det er her, Området sydvest for kolonien, ved Travbanevej blev kaldt "Sylten" efter den gamle betegnelse for et lavtliggende, græsbevokset vådområde: en "Sylt". Der har i samme område også været gravet tørv. Terrænet skråner lidt, så der er fra det højeste punkt en dejlig udsigt over hele området. I forbindelse med anlægningen af Kløvermosevej og forlængelsen af Falen blev en del haver nedlagt. Nye haver kom dog til, senest i 1957 med udlægning af nye haver vest for skolehaverne samtidig med, at den gamle nummerering blev ændret til den nuværende. Haveforeningen Rosenbækken er en ren oase i udkanten af den tætte bebyggelse i Bolbro.