så produktionen

Konversationel interaktivitet formidler en kontakt mellem mennesker, og i websammenhæng kunne

det for eksempel foregå gennem en dialog, hvor brugere diskuterer eller i fællesskab producerer ind-
hold til et website som eksempelvis Wikipedia (Hoff, K. 2001, p.116). Ideelt set eksisterer der en sym-
metrisk fordeling af magten, så produktionen og kontrollen af indholdet vil være ligeligt fordelt mel-
lem parterne. Yoshikawas model er velegnet, idet den illustrerer kommunikation som en vedvarende

og ligeværdig proces, men er alligevel ikke helt tilstrækkelig, fordi den konversationelle interaktion

kan foregå som flervejskommunikation mellem mange parter. I vores hyperkomplekse globale net-
værkssamfund foregår kommunikationen ofte via internettet som en interaktion mellem flere parter

på forskellige tidspunkter, hvorfor kommunikationsmodellen må kunne involvere en større grad af

kompleksitet. Som Qvortups model af det polycentriske iagttagelsesperspektiv (kapitel 2.1) vil fler-
vejskommunikationens informationsudveksling kunne tage form som Yoshikawas Double Swing inter-
aktion, men på kryds og tværs synkront og asynkont mellem flere parter:

  1. Registrering
    Registrering er som det sidste interaktionsmønster kendetegnet ved mange-til-en-kommunikation:

infor-
mation

Den digitale generation på museum
Den registrerende interaktion foregår omvendt af den transmitterende interaktion, forstået på den
måde, at indholdet produceres af brugerne, mens selve brugen af indholdet kontrolleres af en central
instans. Denne kommunikationsform kan også forklares ved hjælp af McQuail og Windahls betegnelse

af kommunikation som a reaction to others. Interaktionen sker som reaktioner på andre brugeres ind-
hold eller på en anmodning fra den centrale instans som for eksempel ved opinionsundersøgelser eller

afstemninger – eller som det vil blive eksemplificeret i næste afsnit.

19 kommentarer til “så produktionen”

  1. }{When deciding your style, try to find the appropriate fit for your personality. First of all, no one in this world is perfect. If you focus on perfection, you lose the freedom to be yourself. Amazing and memorable styles have come from models and celebrities who purposely leave something that isn’t finished, such as wearing a messy ponytail or a bedhead look.

  2. |Drying your hair off with a basic bath towel may cause your hair to frizz up, so go with another drying option. It will damage and frizz out your hair. Try wrapping it in the towel and pushing it to absorb the moisture instead. When you are satisfied with the results, unwrap it and brush the hair with a comb.

  3. |When packing your beauty kit, be careful you don’t over pack with makeup. Choose things that you are drawn to but that also fit the tone of the season. Keep in mind looks for both nighttime and daytime wear. Just as with numerous other products, makeup can turn sour once it is opened. Bacteria can also form over time.

  4. Hi i think that i saw you visited my web site thus i came to Return the favore Im attempting to find things to enhance my siteI suppose its ok to use a few of your ideas

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.